ПЛАМЕН БИЖЕВ | ВИДЕОГРАФ ПЪТУВАЩ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА.